Su Kristaus prisikėlimu!!!


Darjos,2014 balandis


Vis iš naujo stebiuosi, kad šventės nenustoja būti švenčiamos, netgi be tikrosios prasmės. Mes taip sukurti, sukurti švęsti! Bet kai šventi prasmingai, širdy pilniau :) Tad šių šv.Velykų proga, sau ir jums linkiu gyvybės. Tos tikros, kurią Jėzus savo mirtimi ir prisikėlimu gyvenimui atnešė! Gera vis iš naujo permąstyti savo gyvenimą ir paklausti: ką tos Velykos reiškia iš tiesų? Linkiuu prasmės širdžiai!!!

"O įvyko štai kas: aš stengiausi vykdyti taisykles ir verčiausi iš kailio 
stengdamasis įtikti Dievui, ir nesigavo. Taigi aš nustojau būti
"įstatymo žmogumi", kad galėčiau tapti Dievo žmogumi. Kristaus gyvenimas
parodė man, kaip tai atrodo, ir įgalino tai padaryti. Aš susitapatinau
su Juo visiškai. Išties, buvau nukryžiuotas su Kristumi. Mano ego jau
nebėra visa ko centras. Jau nebesvarbu, kad pasirodyčiau teisus prieš
jus, ar kad apie mane gerai galvotumėte, ir daugiau nebesistengiu kaip
paklaikęs padaryti įspūdžio Dievui. Kristus gyvena manyje. Tas


gyvenimas, kurį matote mane gyvenant, nebėra "mano", bet gyvenimas
tikėjimu Dievo Sūnumi, kuris pamilo mane ir atidavė save už mane. Nuo
šito aš nebeatsitrauksiu. Argi jums neaišku, kad grįžti atgal prie
taisyklių laikymosi, įtikimo vienas kitam religijos reikštų atsisakymą
visko, kas yra asmeniška ir laisva mano santykyje su Dievu? Aš atsisakau
tai daryti, atmesti Dievo malonę. Jei gyvas santykis su Dievu galėtų 
gimti iš taisyklių laikymosi, tai Kristus mirė be reikalo." (Gal 2:19-21. The Message. Versta Artūro Ulčino)

O štai kokie kiaušiniai gavosi dažant su mėlynu kopūstu ir juoda arbata bei kava. Ačiū Beatai už idėjas!


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą